Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2013

mmika
20:44

July 18 2013

10:54

Budzisz się.

Myślisz.

Jesz.

Myślisz.

Bierzesz prysznic.

Myślisz.

Czytasz to teraz.

Myślisz.

Tak właśnie mijają Twoje dni.

Myślisz.

O nim.

Bezustannie.

Cały czas.

— (via imnotafuckingsecondchoice)
mmika
10:54
mmika
10:53
mmika
10:52
8635 332f 390
i to jak. 
mmika
10:48
8877 28df 390
Reposted fromHOLLYWOODDOLL HOLLYWOODDOLL
mmika
10:48
2825 3c2e 390
mmika
10:47
mmika
10:47
1077 366a
mmika
10:46
Niektórzy ludzie są jak pączki. Z wierzchu z pudrem, czekoladą, kolorowa posypką. Szkoda, ze czasem okazują się wyrobami bez wnętrza, bez marmolady, bez uczuć
— Cotton
Reposted fromfragola fragola viammisiowanka mmisiowanka
mmika
10:46
mmika
10:44
mmika
10:43
3855 b376 390
Colin Firth
mmika
10:43
7023 5c80 390
Reposted frombanita banita viammisiowanka mmisiowanka
10:42
4487 b3bf 390
Reposted fromnameherhope nameherhope viammisiowanka mmisiowanka
mmika
10:42
7120 e074 390
Reposted frombaahha baahha viammisiowanka mmisiowanka
mmika
10:41
9418 fb0c 390
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viammisiowanka mmisiowanka
mmika
10:41
2968 49c2 390
Reposted fromVilldeo Villdeo viammisiowanka mmisiowanka
mmika
10:41
Otwierając się na nowe doznania częściej rozchylaj powieki niż uda...
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viammisiowanka mmisiowanka
mmika
10:34
Miłość pojawia się wtedy, gdy zakochujesz się w tym, co niedoskonałe w drugiej osobie, a nie w tym, co już jest idealne.
— Chad Kroeger w jednym z wywiadów
Reposted frompsychodelik psychodelik vianoirceur noirceur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl